ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί Όροι

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα “ikies-aithrion.com” συμφωνείτε με τους όρους χρήσης αυτής της σελίδας.

Προβάλλοντας, αποθηκεύοντας προσωρινά ή οριστικά περιεχόμενο ή με άλλο τρόπο αλληλεπιδρώντας με την ιστοσελίδα συμφωνείται με τους παρόντες όρους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους παρακαλούμε να μη συνεχίσετε την περιήγηση.

Ορισμοί

Με τους όρους “Εταιρία”, “ikies-aithrion.com”, “ιστοσελίδα” ή “εμείς” εννοείται η επιχείρηση «Α. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ – Ζ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 133029030000 και ΑΦΜ 997153064.

Με τον όρο “κράτηση” εννοείται οποιοσδήποτε τρόπος συμφωνίας μεταξύ υμών και της εταιρίας, συμπεριλαμβανόμενης της κράτησης διαμερίσματος ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας.

Με τον όρο “εσείς” ή “πελάτης” εννοείστε εσείς ως δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος από την στιγμή που περιηγείστε στην ιστοσελίδα ή επιχειρείτε την ολοκλήρωση κάποιας κράτησης.

Εφαρμογή Όρων

Όλες οι κρατήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και για τις οποίες προβαίνετε στην επεξεργασία τους μέσω της παρούσας ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους. Για το λόγο αυτό και δια της επεξεργασίας μιας κράτησης που έχετε πραγματοποιήσει λαμβάνοντας πληροφόρηση από την ιστοσελίδα ”ikies-aithrion.com” συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους αυτούς. Παρακαλούμε για την προσεκτική τους ανάγνωση.

Οι παρόντες όροι δεν εφαρμόζονται μόνο στο πρόσωπο που επιχειρεί την κράτηση αλλά και σε κάθε άλλο πρόσωπο υπέρ του οποίου γίνεται η κράτηση αυτή.

Συμβατική Ικανότητα

Με το να εισέρχεστε στην ιστοσελίδα “ikies-aithrion.com” βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι διαθέτετε δικαιοπρακτική ικανότητα με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο.

Διαδικασία Πραγματοποίησης και Διαχείρισης Κράτησης

Η κράτησή σας γίνεται είτε τηλεφωνικώς με την επικοινωνία σας στα τηλέφωνα +302594031630 και +306944747203 (κος Απόστολος Υπερηφάνου) είτε με την αποστολή εκ μέρους σας e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση κρατήσεων book@ikies-aithrion.com. Προκειμένου να ολοκληρώσετε το αίτημα κράτησης πρέπει να αποστείλετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες προς τούτο.

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί μόνο αίτημα κράτησης. Η κράτηση δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο εφόσον λάβετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την κράτησή σας.

Εάν το αίτημα κράτησης σας απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλει θα σας επιστραφούν άμεσα.

Εναλλακτικά, και σε περίπτωση που οι κρατήσεις με την εταιρία μας ολοκληρώνονται μέσω άλλου είδους επικοινωνίας (τηλεφωνικώς, SMS/Viber/WhatsApp/Instagram/Facebook κλπ.), τυγχάνουν εφαρμογής οι παρόντες όροι.

Υπηρεσίες και Τιμές

Οι υπηρεσίες και τα είδη πακέτων που προσφέρονται σε κάθε τύπο κράτησης, περιγράφονται αναλυτικά κατά τη διαδικασία κράτησης και εφαρμόζονται στους όρους της παρούσας.

Οι υπηρεσίες και τιμές εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε πακέτο παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρία πριν ολοκληρώσετε την κράτησή σας.

Οι τιμές ανά κράτηση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις ημερομηνίες και τον τύπο του διαμερίσματος.

Αφού επιβεβαιώσετε την κράτηση σας, εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την κράτηση σας (ημερομηνίες, τύπος, δωματίου, τιμή κ.λ.π) καθώς και οι λοιποί όροι συμπεριλαμβανομένων των όρων ακύρωσης και πληρωμής στον τομέα «Διαχείριση Κράτησης» της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρία για διευκρινίσεις.

Όροι και Τρόποι Πληρωμής

Οι όροι και οι τρόποι πληρωμής για κάθε είδος κράτησης ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της κράτησης, την προσφερόμενη τιμή κ.λ.π. Οι όροι πληρωμής (π.χ. προκαταβολή, προπληρωμή, πληρωμή στην επιχείρηση) για την επιλεγμένη κράτηση γίνονται γνωστοί κατά την διαδικασία της κράτησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η κατάθεση χρημάτων, η κράτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν αυτή δεν έχει λάβει χώρα.

Οι διαθέσιμοι μέθοδοι πληρωμής, μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της κράτησης. Οι συνήθεις μέθοδοι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

  1. Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
  2. Κατάθεση σε τράπεζα
  3. Πληρωμή απευθείας κατά την άφιξη στα διαμερίσματα.

Πολιτική Ακύρωσης/ Υπαναχώρηση

Η πολιτική ακύρωσης για κάθε είδος κράτησης γίνεται γνωστή κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Συνήθως η πολιτική ακύρωσης είναι δωρεάν ακύρωση ή τροποποίηση της κράτησης έως τις 12:00 π.μ. της τρίτης ημέρας πριν την άφιξη. Κόστος ίσο με την βραδιά της πρώτης διανυκτέρευσης χρεώνεται σε περίπτωση μη εμφάνισης ή καθυστερημένης ακύρωσης ή τροποποίησης.

Σε περίπτωση που η πολιτική ακύρωσης δεν αναφέρεται κατά τη διαδικασία κράτησης, η ημερομηνία κατά την οποία έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτηση σας είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κράτησης (σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Σε περίπτωση κράτησης πρέπει να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τη φόρμα ακύρωσης σύμφωνα με το Ν 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συμπληρωμένη φόρμα πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα στο πλαίσιο των ημερομηνιών που αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση διαφωνίας για την ημερομηνία κατά την οποία η φόρμα ακύρωσης σας παρελήφθη από την Εταιρία, είναι στη δική σας ευθύνη να αποδείξετε ότι η αυτή παραλήφθηκε κατά τις ως άνω ημερομηνίες.

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την κράτηση εφόσον η υπηρεσία έχει ήδη παρασχεθεί.

Αδυναμία Παροχής Υπηρεσίας

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στους πελάτες τις ακριβείς υπηρεσίες για τις οποίες ολοκληρώθηκε η κράτηση. Σε περίπτωση που κατά την οποία είτε λόγω πολλών κρατήσεων είτε για άλλο λόγο αυτό δεν είναι εφικτό η Εταιρία υποχρεούται να:

-Παρέχει στον πελάτη χωρίς χρέωση άλλο κατάλυμα ίδιας ή καλύτερης τάξης, στην ίδια περιοχή, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, με τις ίδιες ή καλύτερες υπηρεσίες και παροχές με αυτές που συμφωνήθηκαν μέσω της κράτησης.

-Παρέχει στον πελάτη δωρεάν μεταφορά στον εν λόγω κατάλυμα.

Εάν τα ανωτέρω δεν είναι εφικτά, η Εταιρία πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της κράτησης.

Άρνηση Παροχής των Υπηρεσιών

Σύμφωνα με το αρ. 8 του N. 1652/1986, η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών σε πελάτες ανά πάσα στιγμή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης:

α. Ασθενήσει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα το οποίο προκαλεί ενόχληση στους πελάτες του ξενοδοχείου

β. Είναι μεθυσμένος

γ. Παραβεί το νόμο (συμπ. του N. 1652/1986)

δ. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των χρηστών ηθών.

Ανωτέρα Βία

Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από γεγονότα ή καταστάσεις πέραν του δικού της ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά τρομοκρατικές πράξεις, φυσικά φαινόμενα, βλάβες οχημάτων, πόλεμος, κλοπές, κοινωνικές αναταραχές, απεργίες, αλλαγές νομοθεσίας και αλλαγές δρομολογίων.

Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν είναι σε θέση να παρέχει εν όλω ή εν μέρει τις συμφωνημένες υπηρεσίες λόγω ανωτέρας βίας μπορεί: α) να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία που δεν παρασχέθηκε ή β) στην περίπτωση που καμία από τις συμφωνημένες υπηρεσίες δεν μπορεί να παρασχεθεί, μπορεί να δώσει στον πελάτη την δυνατότητα να επιλέξει μια άλλη ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από την εταιρία.

Αστική Ευθύνη

Η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε περιστατικό (τραυματισμός, απώλεια ή φθορά) που δεν είναι αποτέλεσμα δικών της πράξεων.

Στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι η Εταιρία και οι εργαζόμενοι της δεν έχουν ευθύνη για οποιοδήποτε κόστη, έξοδα, απαιτήσεις, ή ζημίες κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οικονομικών απωλειών, φθορά ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων, αποζημίωση από τραυματισμούς ή θάνατο) οι οποίοι προκύπτουν ή συνέχονται με την παραμονή σας στα διαμερίσματα μας και τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε τι που προκύπτει ως συνέπεια δικών σας πράξεων, αμέλειας, πλημμελούς συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων και πράξεων που αντίκειται στους κανόνες του ξενοδοχείου ή το νόμο.

Η Εταιρία μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη στο πλαίσιο ότι τέτοια ως άνω έξοδα, κόστη, απαιτήσεις ή ζημίες προκλήθηκαν ή σχετίζονται με πλημμέλεια της εταιρίας ή παραβίασης των υποχρεώσεων της που προκύπτουν από τους εν λόγω όρους η τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η πολιτική ιδιωτικότητας που ακολουθεί η ιστοσελίδα μας  είναι συμμορφωμένη με τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού για Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Διαχείριση Παραπόνων

Για οποιοδήποτε παράπονο ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την κράτηση σας και τις λοιπές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα +30 2594031630 και +306944747203 (κος Απόστολος Υπερηφάνου).

Εγκυρότητα της Συμφωνίας

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς, παρακαλούμε να μην ολοκληρώστε την κράτηση σας.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους (συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε ειδικών όρων εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της κράτησης) ήθελε κριθεί άκυρος, παράνομος ή άνευ εφαρμογής απο οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, αυτός ο όρος εξαιρείται από τη σύμβαση ως μη συμφωνηθείς χωρίς να επηρεάζει την εγκυρότητα της εν λόγω σύμβασης και των λοιπών όρων αυτής, οι οποίοι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί.

Τα δικαιώματα σας από την παρούσα σύμβαση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη δική μας γραπτή συναίνεση. Διατηρούμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας από την παρούσα σύμβαση σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συναίνεση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία

Για κάθε αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων και μη συμβατικών διαφορών) καθώς και για την ερμηνεία αυτών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Για την εναλλακτική επίλυση τυχόν διαφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ελληνικές αρχές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνισμού (Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας. 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734), και η πλατφόρμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Αλλαγές των Παρόντων Όρων

Σας συνιστούμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους χρήσης για τροποποιήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή επιχειρείτε να κάνετε κράτηση.